Hvem er jeg

TESUS

Trine Ernø, Undervisning og Supervision

Hvem er jeg - faglig og uddannelsesmæssig baggrund

Mit navn er Trine Ernø, og jeg er uddannet socialrådgiver i 1990.

 

Jeg har arbejdet i kommunal forvaltning på det sociale område med både børn og voksne, herunder som ekstern konsulent.

Jeg har desuden arbejdet som behandler i børnepsykiatrien og i misbrugsbehandling, samt som personundersøger i Kriminalforsorgen.

 

Jeg har en systemisk basisuddannelse fra 1991, interne uddannelsesforløb i børnepsykiatrisk regi med familie- og gruppeterapi (2003-2007), samt en løsningsfokuseret uddannelse fra 2010.

Jeg er i løbet af 2015 blevet uddannet hos International Center for Clinical Excellence, ICCE i Chicago, som underviser og supervisor i FIT, og jeg er aktuelt under certificering.

 

Jeg har arbejdet med Feedback Informed Treatment (FIT) siden 2009, bruger FIT i min daglige praksis som myndighedsagsbehandler, og jeg har siden august 2015 varetaget opfølgende undervisning i anvendelse af FIT i det sociale arbejde samt været FIT-supervisor for flere medarbejdergrupper i Københavns Kommunes Socialforvaltning, herunder i forbindelse med 2-årigt forskningsprojekt i samarbejde med Tryg-fonden og SFI.